دفاتر نمایندگی

پیوندها

سایت خبری سروش نیوز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مطالعات امکان سنجی

شرکت سروش صنعت این افتخار را دارد به عنوان عضو کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی افتخار ارائه خدمات در زمینه مطالعات امکان سنجی به شبکه بانکی کشور و نیز سرمایه گذاران محترم را دارد

امکان سنجی Feasibility Study

امکان سنجی چیست ؟

1 · فرایند کنترل و شناخت مسائل·

2 شناسایی اهداف· فرصت ها و تهدید ها

3· شرح موقعیت ها

4 · شناسایی در آمدها

5 · شناسایی هزینه ها

6 · شناسایی سود

7 و در کل تجزیه و تحلیل یک پروژه

یک طرح امکان سنجی از چه بخشهایی تشکیل شده است :

بخش اول : آشنایی با طرح و شرکت

بخش دوم : بررسی اقتصادی (مطالعات بازار )،

بخش سوم : مطالعات فنی و برآورد امکانات زیر بنایی طرح،

بخش چهارم : برآورد سرمایه گذاری طرح ،

بخش پنجم : برآورد هزینه های تولید و ارزش فروش سالانه طرح
بخش ششم : پیش بینی مالی و نحوه تامین مالی طرح
بخش هفتم : تعیین شاخص های مالی و اقتصادی طرح

مطالعات امکان سنجي مقدماتي (PFS)، چيست و در چه مواقعي انجام مي شود؟

در مطالعات امكان سنجي مقدماتي (Pre Feasibility Study)، به مشخصات کلي پروژه پرداخته مي شود و معمولا در زماني که سرمايه گذار با چند گزينه مختلف روبروست انجام مي گردد. در اين مطالعات متناسب با ابعاد پروژه، عمدتا به موارد زير توجه مي شود:

1- بازنگري، بازبيني و اعلام نظر در مورد مطالعات پيدايش طرح

2- تعيين و تحليل گزينه هاي فني طرح

a- تعيين و تحليل گزينه هاي محل اجراي طرح

b - تعيين و تحليل گزينه هاي فناوري طرح

c - تعيين و تحليل گزينه هاي روش اجراي طرح

d- تعيين و اولويت بندي گزينه هاي فني طرح متشكل از گزينه هاي محل اجراي طرح، گزينه هاي فناوري طرح و گزينه هاي روش اجراي طرح

e - تهيه برنامه زماني اجراي مقدماتي براي گزينه هاي فني مختلف طرح

3- تحليل مالي و اقتصادي گزينه هاي فني طرح

a- تعيين ضوابط حاكم بر نحوه اندازه گيري هزينه ها و درآمدهاي طرح

b برآورد هزينه هاي هريك از گزينه هاي فني طرح بر اساس ساختار تفكيك هزينه هاي كمي و غيركمي

c- برآورد درآمدهاي هريك از گزينه هاي فني طرح بر اساس ساختار درآمدهاي كمي و غيركمي

d- تحليل هزينه - درآمد و اولويت بندي اقتصادي گزينه فني طرح

e- تحليل حساسيت هر يك از گزينه ها نسبت به تغييرات قيمت ها، طولاني شدن دوره اجرا، تغييرات قابليت دسترسي و ميزان توليد يا خدمات حاصل از گزينه هاي مختلف، تعيين درجه عدم قطعيت برآوردها و تجديد نظر در اولويت بندي اقتصادي گزينه ها

4- تحليل مالي گزينه هاي فني طرح

a- برآورد هزينه ها و درآمدهاي كمي هر يك از گزينه هاي فني بر مبناي قيمت هاي بازار، ضمن در نظر گرفتن ماليات هاي متعلقه

b- تحليل حساسيت برآوردها نسبت به تغييرات قيمت ها، طولاني شدن دوره اجرا، تغييرات در قابليت دسترسي، ميزان توليد يا خدمات حاصل از گزينه هاي مختلف و تعيين درجه عدم قطعيت آنها

c- تحليل مالي گزينه هاي فني طرح و اولويت بندي آنها

5- بررسي هاي اجتماعي و ارزيابي آثار و پيامدهاي اجتماعي هر يك از گزينه ها

6- ارزيابي فني – اقتصادي و مالي گزينه هاي مختلف طرح و اولويت بندي آنها
7- تهيه گزارش امكان سنجي مقدماتي طرح

 

مطالعات امکان سنجي نهايي (FS)، چيست ؟

مطالعات امكان سنجي نهايي (Feasibility Study)، پس از مرحله پيدايش طرح و تعریف چارچوب کلی آن از لحاظ مشخصات محصول، ظرفیت تولید و میزان سرمایه گذاری انجام مي شود. اين مطالعات بنا به نياز و درخواست کارفرما، در سطوح مختلفي از جزئيات پروژه مي تواند وارد شود. در اين مطالعات متناسب با ابعاد پروژه، عمدتا به موارد زير توجه مي شود:1- تعيين ساختگاه طرح

-aتعيين گزينه هاي ساختگاه طرح در محل انتخابي براي اجراي طرح

-bمقايسه و اولويت بندي گزينه هاي مختلف ساختگاه طرح و تهيه گزارش انتخاب ساختگاه


2مطالعات مهندسي پايه و طراحي اوليه

-aبازنگري و تكميل اطلاعات و داده هاي اوليه مربوط به شرايط جوي ، زمين شناختي و آب شناختي ساختگاه، امكانات زيربنايي قابل دسترس براي طرح شامل منابع آب، منابع انرژي، منابع نيروي انساني، b-سيستم هاي حمل و نقل،‌ منابع تامين مواد خام، مواد اوليه و مصالح
- cمطالعات مهندسي پايه و طراحي مواد اوليه و فرآيند
d-جانمايي و آرايش واحدها، سيستم ها و تجهيزات طرح
e-طراحي مهندسي اوليه شامل مهندسي فرآيند، طراحي اوليه سيستم ها و تجهيزات مكانيكي، طراحي اوليه كارهاي لوله كشي، طراحي اوليه كارهاي ساختماني و زيربنايي، طراحي اوليه سيستم ها و تجهيزات برقي، طراحي اوليه سيستم هاي كنترل و ابزار دقيق
f-تهيه فهرست اقلام عمده كليه واحدها، سيستم ها و بخشهاي مختلف طرح شامل فهرست مصالح و مقادير آنها، تجهيزات و ماشين آلات و ابزار آلات مورد استفاده در كار
3-تعيين خط مشي اجرائي طرح
a-تعيين گزينه هاي تفكيك طرح به پرو‍ه هاي مستقل با فصل مشترك هاي مشخص با يكديگر
b-تعيين گزينه هاي تقسيم كار بين مشاوران، سازندگان و پيمانكاران

c-اولويت بندي گزينه هاي اجرايي با توجه به قابليت هاي اجرايي قابل دسترس، برنامه زمانبندي طرح و هزينه هاي طرح

 

4-تهيه برنامه زمان بندي طرح به تفكيك پروژه ها براي فعاليت ها و خدمات مهندسي، تداركات، پشتيباني تداركات، كنترل كيفيت، ساخت (شامل عمليات ساخت و نصب)، مالي، تجهيز نيروي انساني براي دوره بهره برداري و راه اندازي


5 - برآورد هزينه هاي سرمايه گذاري ارزي و ريالي طرح به تفكيك پروژه ها

6 - تهيه و ارائه گزارش مرحله امكان سنجي نهايي

 

- در صورت نیاز به این خدمت ابتدا با کلیک بر روی این لینک و تکمیل فرم عضویت در سامانه مکانیزه سروش صنعت عضو شده و سپس درخواست خود را ثبت و آن را الکترونیک پیگیری کنید

مجوزات شرکت